mediator

Go to content

Main menu

Invitatie mediere

Documente utile


  
INVITAŢIE
 LA MEDIEREDin data de ________________


Către

D-nul/D-na..........................................
............................................................
............................................................

Ca urmare a cererii formulate în temeiul în baza art.43 alin.(1) din Legea nr.192/ 2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator de către d-nul/d-na....................................................................., domiciliata în ……………………........,str. ……………………………...., bl.........., ap........., nr. .........,
judeţul .................., înregistrată la noi sub nr. ………. din ……………. vă invitam în ziua de ….........................,
ora ………………, la …
………………………………….. în vederea acceptării medierii având ca obiect ………………………………………………………………………………………. .
În acest sens, vă transmitem alăturat formularul prin care vă puteţi exprima în baza art.44 alin.(2) din legea mai sus menţionată, opţiunea dumneavoastră cu privire la acceptarea sau neacceptarea procedurii de mediere.

Vă rugăm respectuos să ne remiteţi formularul completat în termen de 7 zile de la primirea prezentei invitaţii într-una din următoarele modalităţi:

1. Scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa urmatoare: Bucuresti, str.p-ta Alba Iulia nr 1,sc 5,ap.    139,sector 3.
2. E-mail la adresa Cristian.Pirvu@mediereoffice.ro

Pentru orice inform
aţii suplimentare vă stăm la dispoziţie şi putem fi contactaţi la numărul de telefon 0730 107 881; 0763 113 666

Cu stimă,

   
Semnătura,                                                                                               Data,


_________________                                                                                  ________________FORMULAR
DE ACCEPTARE A MEDIERII


Dl/Dna
, ……………………………………. , domiciliat(ă) în ..............................., Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul.........................................,
identificat prin CI seria……, nr. ………………… ,
CNP ………………………/ SC ………………………., cu sediul
în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod……………………, jud................
, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. …………………..., deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate
de ………………….

declar că :
- accept
invitaţia la mediere adresată de către Pirvu Cristian- Birou de mediator prin Pirvu Cristian – mediator autorizat la solicitarea ….............................................................
la locul, data şi ora comunicate în invitaţie
- accept invitaţia la mediere adresată de către Pirvu Cristian- Birou de mediator prin Pirvu Cristian – mediator autorizat la solicitarea ….........................................................
pentru ……………….………………………………………………………………….. (locul), ……..…………… (data), …………………. (ora)
- nu accept
invitaţia la mediere.


Semnătura şi ştampila,                                                                                           Data,


____________________                                                                                        _____________


Pentru salvarea Invitatiei la mediere faceti click AICI.Pentru salvarea Acceptarii medierii faceti click  AICI.

Back to content | Back to main menu